BVD expert panel

BVD expert panel

BVD expert panel

Het BVD expert panel is een onafhankelijk panel met expertise over BVD. De panelleden bestaan uit rundveedierenartsen, wetenschappers, medewerkers van kennis- en onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Het panel komt twee maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomst is er een wetenschappelijke presentatie en wordt er een praktijkcasus over BVD besproken. Daarnaast is er volop gelegenheid om contacten te leggen, in discussie te gaan en nieuwe ontwikkelingen over BVD naar voren te brengen. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de bijeenkomsten. Middels inhoudelijke verslaglegging van deze bijeenkomsten wil het panel een bijdrage leveren aan kennisoverdracht over BVD. Informatie over de panelleden en de verslagen van de bijeenkomsten staan op de deze website.

Actueel

BVD nog steeds een hot topic?

Aline de Koeijer van de WUR besprak tijdens de najaarsbijeenkomst van het BVD expert panel de analyse van verschillende scenario’s voor de eradicatie van BVD. Verschillende bedrijfstypen zijn meegenomen in een model voor kost-effect analyse waarin verschillende scenario’s met elkaar zijn vergeleken. Het model houdt rekening met vaccinatie, of bedrijven open of gesloten zijn, de prevalentie van BVD, vervanging (aan-, afvoer en leeftijd) en de kwaliteit van de testen. Scenario’s waarbij een groot deel van de bedrijven mee doet, zijn het meest effectief en leiden tot een (zeer) lage BVD bedrijfsprevalentie in 5 jaar tijd. Inmiddels is de zuivelsector gestart met een BVD programma. Het panel discussieerde hierover en is benieuwd naar het effect hiervan op BVD in de vleesveesector.

Anouk Veldhuis van de GD ging dieper in op de risicofactoren voor insleep van BVD op bedrijven met een BVD-vrij status. Potentiële risicofactoren, waaronder aankoop, bedrijfsgrootte, buurbedrijven en aanwezigheid van schapen kwamen aan bod. De aanwezigheid van schapen bleek geen risicofactor te zijn. Een risicofactor met een significant effect is het hebben van melkvee-buren met onbekende BVD-status. Het hebben van buren met ander rundvee met onbekende BVD-status is ook een risico factor, maar is minder risicovol. Veldhuis gaf aan dat er ook een verhoogde kans op insleep na aankoop van drachtige runderen is vastgesteld, waarbij dit effect op grotere bedrijven het grootst is. In de bestudeerde set van deelnemers waren de omgevingsfactoren (m.b.t. het aantal buren met een onbekende status) van groter belang dan de aankoop van dieren. Een kanttekening hierbij is dat ten tijde van de studie, BVD-vrije bedrijven die aanvoerden van bedrijven met een lagere status al BVD-virus onderzoek deden, juist om insleep te voorkomen.

Marleen Doornbos van Groningerland Dierenartsen werd verrast met de vijfde plaats die ze behaalde met haar BVD casus bij de BVDzero awards (www.bvdzero.com). Ze ontving een check ter waarde van €1000,-. Marleen gaf een korte update over het bedrijf dat destijds veel problemen ondervond als gevolg van een BVD uitbraak. Dankzij vaccinatie en het opsporen van dragers gaat het beter op het bedrijf. Het panel besloot dan BVD nog steeds een hot topic is. Meer informatie over deze bijeenkomst en het panel is te vinden op www.bvdexpertpanel.nl. Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv faciliteert de verslaglegging en de bijeenkomsten van het panel.

Deelnemers

Bijeenkomsten